Náš tím

Ing. Ivan Raffaj

Člen výboru:

Tréner staršej prípravky a mladších žiakov


 

Daniel Meliš

Tréner:

Tréner mladšej a staršej prípravky


 

Andrej Šimko

Tréner:

Tréner mladších žiakov a asistent trénera žien


 

Ing. Peter Burica

Tréner:

Tréner mužov a žien


 

Juraj Doležal

Tréner:

Tréner staršej prípravky a asistent trénera starších žiakov