Mladšia prípravka (rok narodenia 2005,2006)

Tréner: Ivan Raffaj

Asistent trénera: Daniel Meliš, 

Motto: florbal ako zábava

 

Novoutvorené družstvo, ktoré bolo vytvorené na základe skúsenosti z uplynulého ročníka súťaže, keď vyplynula nutnosť pripravovať už mladých športovcov návykom spojených s organizovanosťou a prácou v kolektíve. Na druhej strane sme videli úroveň hry tejto vekovej skupiny a rozhodli sme sa aj u nás vytvoriť takéto družstvo.

Ako vždy na začiatku je problém s naplnenosťou a kvalitou, ale to sa musí riešiť postupne, hlavne výchovou základne z vlastných radov a doplnením z iných miest. Trénovať družstvo budú tréneri s kvalifikáciou SZFB a skúsenosťami z uplynulého ročníka súťaže. Počet členov družstva je 18.