Ing. Ivan Raffaj

Člen výboru:

Tréner staršej prípravky a mladších žiakov