História klubu

Začiatok hrania florbalu v Turanoch môžeme dátovať od roku 2007, kedy boli na Spojenú školu zakúpené florbalové palice. Postupne sa pridávali hráči a vytvorili sa družstvá. Hralo sa živelne so slabou znalosťou pravidiel, ale zato oduševnene. S narastajúcimi skúsenosťami a zručnosťou nám prestali vyhovovať priestory telocvične Spojenej školy a presťahovali sme sa do telocvične ZŠ Turany, ktorá svojimi rozmermi spĺňa podmienky SZFB na hranie súťažných stretnutí.

     

                      Jeden z prvých tímov Turianskeho florbalu - FBC Hawkáči


V roku 2010 boli do telocvične ZŠ zakúpené mantinely z finančných prostriedkov členov klubu, sponzorov a prispenia Obecného úradu Turany. 30.9.2010 sa klub zaregistroval ako občianske združenie a prihlásil sa do Slovenského zväzu florbalu. V tomto roku sa klub prihlásil aj do regionálnej súťaže mužov, pri ZŠ Turany sa vytvoril florbalový krúžok žiakov.

S pribúdajúcim časom sa klub rozrástol na najväčší klub v obci a na začiatku roku 2013 má klub približne 110 členov.

Pre správnu činnosť klubu bol vytvorený Výbor FbK Turany. Výbor pracuje v zložení: predseda, tajomník, člen výboru - tréner mládeže, člen výboru - koordinácia činnosti rozhodcov, účtovník.

(Text bol použitý z písomnej prezentácie klubu FbK Turany)

Činnosť klubu v roku 2012

V roku 2012 sa zvýšil počet členov a to hlavne medzi ďeťmi a ženami. Klub má registrovaných v Slovenskom zväze florbalu(SZFB) 39 mužov a 45 detí, neregistrovaných žiakov 15 a 19 žien. Registrovaní hráči sa zúčastňujú súťaží SZFB. Žiaci pod hlavičkou ZŠ Turany sa zúčastňujú školských florbalových súťaží.

Družstvo mužov obsadilo v sezóne 2011/12 v regionálnej lige 3. miesto, čo považujeme za veľmi pekný výsledok. 

 

V roku 2012 sme začali spolupracovať so SZFB aj v školiacej činnosti. Uskutočnilo sa u nás školenie rozhodcov, a organizátori vyjadrili záujem o ďalšie školenia, ktorých sa zúčastnia záujemcovia z celej SR a budeme spolupracovať s ubytovacími a stravovacími zariadeniami v obci, čo tiež prispeje k rozvoju podnikania v obci. Takýmto spôsobom chceme pritiahnúť do našj obce aj iné kluby na rôzne akcie, sústredenia.

Hlavnou úlohou klubu je vybudovanie "športového strediska" pre jednu vekovú kategóriu a pomáhať ostatným kvalitným hráčom začleniť sa do športových stredísk v druhých kluboch.

 

    (Text bol použitý z písomnej prezentácie klubu FbK Turany)